home > algemeen > Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden

Wanneer u aantoonbaar voldoende verzekerd bent vindt betaling plaats rechtstreeks via de verzekeraar.

Is dit niet het geval dient u per keer contant af te rekenen (zie tariefgegevens). U ontvangt hiervoor dan een kwitantie
 
1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. 
2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht. 
3. Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen achtentwintig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. 
4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.
 

AFSPRAAK MAKEN

Maak een afspraak voor een behandeling

Ga naar het contact formulier,
Of bel (+3120) 68 62 932 voor een intakegesprek.