home > specialisaties > Orofaciale therapie

Orofaciale therapie

De gespecialiseerde kaakfysiotherapeut wordt ook wel orofaciaal therapeut genoemd.

Kaakfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie welke zich richt op klachten in een heel specifiek gebied van het lichaam, namelijk de kaakgewrichten en het hoge nek/ halsgebied.
Het indicatiegebied ligt enerzijds in klachten die direct aan de kaakgewrichten zijn gerelateerd, anderzijds bestaan  er ook klachten
die op het eerste gezicht minder snel aan kaakgewrichtproblemen worden gekoppeld.
 
In het eerste geval zijn dat bijvoorbeeld sterk knappende of krakende kaken, een beperkte mondopening, een slecht sluitende mond, een pijnlijk en/ of stijf gevoel in de kaken, problemen met eten, kauwen of praten.
 
Daarnaast kunnen ook bijvoorbeeld hoofdpijnklachten, oorpijn, nekklachten, slikklachten, duizeligheid, oorsuizen hun oorzaak hebben in het kaakgebied.
 
De behandeling vindt zowel intra- als extra- oraal plaats. Manipulaties, mobilisatietechnieken en massage kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan oefeningen en adviezen om bepaalde (eet)gewoontes te veranderen, zoals bijvoorbeeld lipbijten, wangkauwen, knarsen of klemmen.
 
Ontspanningstechnieken/ instructies kunnen daar ook vaak een positieve bijdrage aan leveren.
 
Indien nodig wordt ook het omgevingsgebied behandeld. De beweeglijkheid van het hoge nekgebied kan de kaakfunctie beïnvloeden. En de spieren die de mond openen hechten met name in het halsgebied aan.
 
Verwijzing naar de kaakfysiotherapeut, ook wel orofaciaal therapeut genoemd, kan plaatsvinden door huisarts, tandarts of kaakchirurg.
 
Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Tandheelkunde www.nvof.nl

AFSPRAAK MAKEN

Maak een afspraak voor een behandeling

Ga naar het contact formulier,
Of bel (+3120) 68 62 932 voor een intakegesprek.