home > specialisaties > Urine- incontinentie

Urine- incontinentie

Onder urine-incontinentie wordt het onwillekeurig verlies van urine verstaan. Het is een veelvoorkomend en vaak goed te behandelen probleem.

Er bestaan twee verschillende vormen van incontinentie: stressincontinentie en urge-incontinentie.
 
Stressincontinentie
Deze vorm komt vaak voor: één op de vier vrouwen boven de 35 jaar heeft hier last van. Er is sprake van ongewild verlies van urine tijdens inspanning zoals hoesten, lachen, tillen, vrijen en sporten. Door inspanning ontstaat er druk (stress) in de buikholte met als gevolg urineverlies. U ervaart hierbij geen aandrang. De bekkenbodemspieren zijn verzwakt of beschadigd. Hierdoor is de functie van de spieren die letterlijk de bodem van het bekken vormen verminderd.
Naast de sluitspierfunctie draagt de bekkenbodem de organen in de buikholte. Een verminderde conditie van de bekkenbodem kan daarom ook tot een verzakking van bijvoorbeeld de baarmoeder leiden.
 Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: bevalling(en), vordering van de leeftijd, aanleg en bouw van het lichaam, overgewicht, inactiviteit en CARA.
 
Urge-incontinentie
Bij deze vorm komt de aandrang om te plassen plotseling op en kan niet worden onderdrukt. Omdat de blaas overactief is geworden, gaat iemand vaak naar het toilet. Meestal is dit zowel overdag als tijdens de nacht het geval. De spieren van de bekkenbodem zijn te gespannen. Dit betekent niet dat ze te sterk zijn. Door de voortdurende hoge spanning raken de spieren uitgeput. Hierdoor kunnen zij niet goed meer functioneren.
Oorzaken kunnen bijvoorbeeld zijn: blaasontstekingen, cathetharisatie, een gestoorde werking van het zenuwstelsel, overgewicht, medicatie, rugklachten, spanning en suikerziekte
 
Gemengde incontinentie
Bij één op de drie gevallen is er sprake van gemengde incontinentie. Dit houdt in dat er sprake is van aanwezigheid van beide vormen. Meestal wordt dan eerst de urge-incontinentie behandeld.
Onderzoek 
Tijdens het begingesprek wordt bepaald van welke vorm van incontinentie er bij u sprake is. Er wordt nadrukkelijk geen inwendig onderzoek verricht. U kunt de kleding dan ook aanhouden.
 
Behandeling
Afhankelijk van uw klachten wordt er een behandelplan opgesteld. De behandeling kan bestaan uit:
toiletadviezen
bekkenbodemoefeningen
ontspanningsoefeningen
houdings- en beweegadviezen
Meestal zijn 6 tot 8 behandelingen genoeg om een nieuwe balans te vinden.
 
Verzekering / Verwijzing
De behandeling wordt door de verzekering vergoed indien u verzekerd bent voor fysiotherapie. Sinds 2007 kunt u zonder verwijzing van de huisarts via de directe toegankelijkheid rechtstreeks naar de fysiotherapeut.
 
 Bij Corver Fysiotherapie kunt u terecht bij Maaike van der Lans 
 

AFSPRAAK MAKEN

Maak een afspraak voor een behandeling

Ga naar het contact formulier,
Of bel (+3120) 68 62 932 voor een intakegesprek.