top of page

Cranio Sacraal Therapie

Wat is Cranio-sacraal therapie?

Cranio-sacraal therapie richt zich op het herstellen van een verstoorde balans in het lichaam. Dit kan in het bewegingsapparaat liggen, dat zijn de spieren, banden, kapsels en botten, maar ook in andere structuren zoals organen en bindweefsel.

 

Bij bepaalde trauma's of gebeurtenissen, zowel op het fysieke als op het mentale vlak, beschermt het lichaam zich tegen beschadiging door extra spanning op te bouwen.

 

Fysieke trauma's zijn bijvoorbeeld whiplash, valpartijen, botbreuken, operaties, kneuzingen enzovoort. Mentale trauma's kunnen variëren van het overlijden of ziekten van naasten, scheiding, overspanning en burnout tot periodes van ziekte, misbruik of andere narigheid.

 

Overspanning in het lichaam

De overspanning die het lichaam in zo’n situatie of periode ter bescherming heeft opgebouwd blijft vaak bestaan, ook als de beschadigde structuur is hersteld of wanneer de omstandigheden die om deze bescherming vroegen zijn gewijzigd.

Deze ‘overspanningsgebieden’ kunnen op hun beurt weer klachten in stand houden of nieuwe klachten veroorzaken en herstel van nieuwe beschadigingen bemoeilijken.

In een therapiesessie kun je je bewust worden van deze gebieden. Hierdoor ontstaat inzicht maar ook de keuze om los te laten, door middel van zachte manipulaties wordt de overspanning doorbroken.

massage

Je optimaliseert dus de lichaamsbalans en stelt het lichaam daardoor beter in staat zich te herstellen.

Verzekering / Verwijzing

Wij kunnen de cranio-sacraal behandelingen niet direct bij de zorgverzekeraar declareren. U dient de behandelingen per keer contant af te rekenen en u kunt de factuur zelf bij de verzekeraar indienen. De hoeveelheid vergoeding is per zorgverzekeraar verschillend.


 

Meer informatie over cranio-sacraal therapie kun je vinden op www.upledger.nl.

bottom of page