home > Info verwijzers > Hoofdpijn

Hoofdpijn

Binnen de praktijk is Arend gespecialiseerd in het behandelen van hoofdpijn. Hij behandeld mensen met Tension Type Headache (spanningshoofdpijn) en cervicogene hoofdpijn. Vaak weten patienten de weg naar de fysiotherapeut niet te vinden, terwijl er met manuele therapie wel degelijk veel bereikt kan worden. Dit heeft vaak een grote positieve impact op het leven van de patient. Deze groep kenmerkt zich door het veelal chronische karakter. De behandeling heeft daarentegen vaak een kortdurend karakter en er zijn geen eindeloze behandelsessies voor nodig. Wanneer therapie niet voldoende of niet werkt, wordt niet te lang doorbehandeld en vind terugverwijzing plaats.

Waar bestaat de behandeling uit?

 • Het opheffen van functiestoornissen die gepaard gaan met het voortbestaan van sensitisatie, met name hoog cervicaal. Hierbij wordt GEEN gebruik gemaakt van manipulaties.
 • Bewustwording en verbetering van houding. De positie van het hoofd tov de romp is vaak bepalend voor het blijven bestaan van hoofdpijn en sensitisatie van structuren hoog in de nek. Het afleren van foutieve gedragspatronen is hierin dus heel belangrijk.
 • Hoewel uit wetenschappelijhk onderzoek blijkt dat psycho-sociale factoren niet bepalend zijn voor chroniciteit, is het een standaard onderdeel van ons handelen, te wegen of door deze factoren de klachten persisteren.
 • Oefentherapie ter verbetering van specifieke musculatuur. De huidige literatuur laat zien dat normalisering van de functie van met name de diepe nekflexoren bepalend zijn of de behandeling succesvol is.

Wanneer doorverwijzen?

 1. Als er sprake is van Tension Type Headache of Cervicogene hoofdpijn.
 2. Vaak gaat migraine ook gepaard met periodes van Tension Type headache, belangrijk is hier ook naar te vragen. Bij de behandeling van TTH blijkt dat bij mensen die daarnaast OOK migraine hebben, de kans op succes groter is.
 3. Wanneer je vermoedt dat de nek of houding een causale factor kan zijn. Dit zal een patient niet altijd zelf kunnen aangeven omdat hij/ zij er niet bewust van kan zijn.
 4. Bij twijfel is het altijd handig om in een consult de therapeut te laten onderzoeken, deze zal vaak in een korte periode kunnen inschatten of therapie zinvol is of niet.
 5. Een simpele test waarmee je kunt beslissen of manuele therapie zinvol is:
  1. Laat de client rechtop zitten
  2. Breng (al dan niet met manuele hulp) het hoofd in retractie en houdt dit 20 seconden aan.
  3. Wanneer dit de klachten VERANDERT is het raadzaam om manuele therapie te overwegen.