home > specialisaties > Hoofdpijn

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een veelvoorkomend probleem. Vaak is de oorzaak duidelijk aan te wijzen, zoals bij een griepje, als u slecht geslapen heeft of teveel alcohol heeft genuttigd, etc. De oplossing is meestal eenvoudig: u slaapt een keer goed of neemt een pijnstiller.

Bij terugkerende hoofdpijn is het lastiger. Deze kan hevig zijn, is niet goed op te lossen met een pijnstiller en het heeft grote gevolgen t.a.v. de relaties met anderen, uw werk, etc.
Er zijn meer dan 300 verschillende vormen van hoofdpijn beschreven en hier komen jaarlijks nieuwe vormen bij. Bekende vormen zijn migraine, spanningshoofdpijn en cervicogene hoofdpijn.

Binnen onze praktijk wordt gewerkt volgens de methode Watson. Bij deze methode staat het (dis)functioneren van de wervels hoog in de nek centraal. Bij de verschillende primaire hoofdpijnvormen (migraine, spanningshoofdpijn en clusterhoofdpijn) is in toenemende mate bewijs gevonden voor een overprikkeling (sensitisatie) van de hersenstam. Hierdoor worden prikkels die normaal niet tot pijn leiden ineens wel pijnlijk. Cervicogene (vanuit de nek) disfuncties leiden in 90% van de gevallen tot deze overprikkeling. Het behandelen van de nek zorgt voor een vermindering van deze overprikkeling en de hiermee gepaard gaande hoofdpijn. Ook wanneer deze al jaren bestaat!

Wanneer je naast migraine ook last hebt van spanningshoofdpijn, wat in ongeveer de helft van de migraine patienten het geval is, dan is dit een goede indicatie voor therapie. Let wel, we behandelen geen migraine, dit valt buiten het domein van de fysiotherapeut.

Verzekering / Verwijzing
De behandeling wordt door de verzekering vergoed indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Sinds 2007 kunt u zonder verwijzing van de huisarts via de directe toegankelijkheid rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

info over de behandeling voor verwijzers

Bij Corver Fysio- en Manuele Therapie kunt u voor meer informatie of behandeling terecht bij Arend Edelenbosch.

AFSPRAAK MAKEN

Maak een afspraak voor een behandeling.

Ga naar het
contactformulier, of bel
020 - 686 29 32 voor een intakegesprek.