home > specialisaties > kaakfysiotherapie

Kaakfysiotherapie

De gespecialiseerde kaakfysiotherapeut wordt ook wel orofaciaal therapeut genoemd.

Kaakfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die zich richt op klachten in een heel specifiek gebied van het lichaam, namelijk de kaakgewrichten en het hoge nek/halsgebied.
Het indicatiegebied ligt enerzijds in klachten die direct aan de kaakgewrichten zijn gerelateerd, anderzijds bestaan er ook klachten
die op het eerste gezicht minder snel aan kaakgewrichtproblemen worden gekoppeld.
 
In het eerste geval zijn dat bijvoorbeeld sterk knappende of krakende kaken, een beperkte mondopening, een slecht sluitende mond, een pijnlijk en/of stijf gevoel in de kaken en problemen met eten, kauwen of praten.
 
Daarnaast kunnen ook bijvoorbeeld hoofdpijnklachten, oorpijn, nekklachten, slikklachten, duizeligheid, oorsuizen hun oorzaak hebben in het kaakgebied.
 
De behandeling vindt zowel intra- als extra-oraal plaats. Manipulaties, mobilisatietechnieken en massage kunnen worden toegepast. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan oefeningen en adviezen om bepaalde (eet)gewoontes te veranderen, zoals lipbijten, wangkauwen, knarsen of klemmen. Ontspanningstechnieken/instructies kunnen daar ook vaak een positieve bijdrage aan leveren.
 
Indien nodig wordt ook het omgevingsgebied behandeld. De beweeglijkheid van het hoge nekgebied kan de kaakfunctie beïnvloeden en de spieren die de mond openen hechten met name in het halsgebied aan.
 
Verwijzing naar de kaakfysiotherapeut, ook wel orofaciaal therapeut genoemd, kan plaatsvinden door huisarts, tandarts of kaakchirurg. Een verwijzing is echter niet noodzakelijk.

Verzekering / Verwijzing
De behandeling wordt door de verzekering vergoed indien u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie. Sinds 2007 kunt u zonder verwijzing van de huisarts via de directe toegankelijkheid rechtstreeks naar de fysiotherapeut.

Bij Corver Fysio- en Manuele therapie kunt u terecht bij Tino Corver.

Voor uitgebreide informatie kunt u terecht op de website van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Tandheelkunde www.nvof.nl.

AFSPRAAK MAKEN

Maak een afspraak voor een behandeling.

Ga naar het
contactformulier, of bel
020 - 686 29 32 voor een intakegesprek.